Стойне Шаламанов

Биографични данни

stojne

Стойне шаламанов е роден през 1936г в село Железница (То се намира в община Симитли, област Благоевград). Той завършва „Графика“ в Художествената академия. След това е първи секретар на благоевградкста група на художниците на града. Дълги години работи като стенограф в местния театър. Стойне Шаламанов е сред основателите на Групата на художниците към СБХ в Благоевград.

Принос към културата

Важна фигура е Стойне Шаламанов, който за дълги години ще бъде един от най-активните и плодотворни художници на града. Той е не само за твореца, оставил трайна следа в културния живот на Благоевград и страната, но и една широко скроена личност с голямо сърце и прогресивни идеи за духовно израстване на хората. Произведенията на Стойне Шаламанов са пряко свързани с българската култура.

Произведения

„Из Благоевград“
„6“
„Пренасяне на тютюн“
„Из Банско“

Библиография

ilindenpres.bg
bnr.bg
strazhitsa-gallery.com
www.e-79.com
bntnews.bg
Към галерия