Христо Шапкаров

Биографични данни

Христо Шапкаров

Роден е през 1954г. в Благоевград. Преподавател по дисциплините Рисуване, Скулптура, Гфичен дизайн и Магистърски програми. Завършил Факултета по изобразителни изкуства - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Велико Търново, сп. „Скулптура“ при проф. Н. Маров. От 1980 г . Участва в над сто международни, национални, регионални, окръжни, областни, градски и самостоятелни изложби, пленери и симпозиуми. Офрмител е на над 500 академични издания и книги. Има награди за живопис и цялостно участие. Негови работи притежават Националнаа художествена галерия, Областни худ. галерии и частни колекционери България, Европа, САЩ и др. Член е на СБХ.

Принос към културата

Авторът, участващ изложби, дава една представа за изкуството в нашия регион. Неговите картини са неповторими и прославят Благоевград в страната и чужбина.
Неочакваното умалително в заглавията настройва за радостно, ощастливяващо възприятие на цветовете и формите

Произведения

„Инициална хибридност III“
„Инициална хибридност I“
„Инициална хибридност II“
„Композиция II“

Библиография

ais.swu.bg
docplayer.bg
struma.bg
infomreja.bg
Към галерия
„Изобразително изкуство съвременност и значимост“