Емил Куков

Биографични данни

Емил Куков

Роден през 1959г. в Благоевград.Заместник декан на Факултета по изкуствата и ръководител катедра „Изобразително изкуство“.Завършил ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново, спец. Живопис.Работи в областта на живописта, педагогиката, теорията и историята на изкуството.

Принос към културата

Проф. д-р Емил Куков е участвал в над 150 художествени изложби с живописни творби (2 международни, 20 национални, 14 зонални, 80 окръжни, 40 групови - на преподавателите от катедра “Изобразително изкуство” и 4 самостоятелни). Автор е на 40 статии и доклади и пет монографии. Зам. Декан по образователната дейност от 2011 до 2019 г. Ръководител катедра „Изобразително изкуство“ от 2015 г.
Организира изложба на четвъртокурсници от специалност „Изобразително изкуство“ бе представена в Югозападния университет „Неофит Рилски“, като отбеляза, че представените произведения са с високи художествени качества.


Написал е книгите:


Стадиални състояния в живописта Живопис обучение и творчество

Произведения

Библиография

docplayer.bg
bnr.bg
issuu.com
ais.swu.bg
Към галерия
„Изобразително изкуство съвременност и значимост“